FAQ

 
 

 

Najczęściej zadawane pytania


Postaramy się na nie odpowiedzieć

 
 
Cyklony i multicyklony do odpylania spalin
Instalacje odpylające spaliny (cyklonowe i multicyklonowe) są znane właścicielom kotłowni na paliwa stałe już od dobrych kilku lat. Nieprawdą jest, że przestają one być wystarczające wobec zaostrzających się przepisów, które odnoszą się do emisji substancji szkodliwych do atmosfery. Warunkiem jest jednak stosowanie wysokoskutecznych i odpowiednio dobranych do warunków pracy kotła – odpylaczy wstępnych typ OKZ i cyklonowych baterii pionowych.
Jaki kocioł miałowy wybrać?
123
Jaki ruszt mechaniczny do kotła?
123
Odżużlacze, czy warto je mieć?
123